top of page
wat is haptonomie?

Haptonomie is een methode om dichter bij jezelf te komen. Dat doe je door meer contact te maken met je gevoel, oftewel: je innerlijke kompas. Veel mensen zijn vooral bezig met de verwachtingen van anderen, of leven vooral ‘vanuit hun hoofd’. Daardoor drijven ze af steeds verder van wat ze zelf willen. Ze raken het contact met zichzelf kwijt. Dat kan leiden tot psychische en/of lichamelijke klachten. 

Haptonomie houdt zich bezig met het ontdekken, ontwikkelen en verhelderen van het menselijk gevoelsleven. Je onderzoekt de reacties en patronen in jouw gevoelsleven. Ons lichaam registreert onze emoties, geeft er uiting aan, maar slaat deze gevoelsindrukken ook op in je gevoelsgeheugen. 

De grondlegger van de haptonomie is Frans Veldman. Zijn visie op de haptonomie is in feite een mensvisie: de mens als affectief wezen.Een mens die niet alleen zijn lichaam of zijn geest is, maar een eenheid van lichaam, geest en ziel. En die mens komt tot ontplooiing van zichzelf in contact met zijn omgeving. Er is altijd een wisselwerking tussen de voelende mens en zijn omgeving. Aan het begin van ons gevoelsleven ligt de ‘tast’, denk maar aan een baby die huid-op- huid contact nodig heeft om te kunnen groeien. In de uitvoering van haptonomie (therapie of coaching) wordt gebruik gemaakt van aanraking.

bottom of page